— Vitajte na stránke UMA - umenie arteterapie

O mne

Kto som...

Som hĺbavý človek so zmyslom pre tvorivosť a krásu nie len v umení. Baví ma žiť, spoznávať seba samú a svet okolo mňa. Rada sa stretávam s ľuďmi a spoznávam ich životné príbehy. Považujem za dôležité tráviť čas sama so sebou pri čítaní kníh, maľovaním, hudbou alebo jogou. Svoju zvedavú povahu nasycujem cestovaním, kurzami a študovaním v oblasti psychológie.

Vo svojej profesijnej oblasti dnes o sebe môžem povedať, že vediem odborné poradenstvo v oblasti expresívnych terapií. Začiatky však vyzerali, že sa uberám umeleckou- výtvarnou cestou.

 

Svoje štúdium som započala na Prešovskej univerzite v Prešove a získala som magisterský titul v odbore učiteľstvo umelecko- výchovných a výchovných predmetov, 2014. Po ukončení výtvarnej školy som sa rozhodla presadiť v oblasti vzdelávania a začala som učiť na základnej umeleckej škole. Táto skúsenosť ma nesmierne obohatila a pochopila som, že moje srdce túži po niečom viac. Vnímala som, že existuje hlbšie puto medzi umením a liečením, čo ma naviedlo k štúdiu arteterapie na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Bakalársky titul som získala v programe psychológie v obore arteterapie, 2018.

Po škole som hľadala možnosti, kde a ako sa chcem uplatniť. Naďalej som sa vzdelávala absolvovaním kurzov v oblasti senzorickej terapie, sandplayngu či diagnostiky detskej kresby. Svoju odbornosť plánujem v blízkej budúcnosti rozšíriť absolvovaním výcviku v terapii hrou.

 

Aktuálne pracujem pod supervíziou a prevažnú časť mojej praxe tvoria skupinové kurzy a individuálne poradenstvo pre deti, mládež a dospelých.   

Pre koho je arteterapia určená?

Pre všetkých, ktorý cítia potrebu výtvarne sa vyjadriť v bezpečnom a prijímajúcom prostredí, bez súdov a zamerania na výkon.

— 01

Individuálne poradenstvo pre dospelých ​

Expresívnu tvorbu využívame ako hlavnú zložku sebapoznania. Arteterapia je prostriedkom k zníženiu stresu a uvoľneniu silných emócií. Pomáhame zotaviť sa z traumatických zážitkov alebo veľkých strát, lepšie porozumieť sebe a tomu ako fungujeme vo vzťahoch. Tvorivý proces je pre nás rovnako dôležitý ako výsledok. Preto nie je potrebné byť výtvarne nadaný. Prednosť dávame autentickému prejavu. Prináša nám to vhľad, uvedomenie si a následnú pozitívnu zmenu.

— 02

Individuálne poradenstvo pre deti, mládež a ich rodičov

Arteterapeutické stretnutia prebiehajú s rešpektom a citom. Umožňujú lepšie porozumieť svojmu vnútornému i vonkajšiemu svetu. Posilňujeme sebaúctu a sebavedomie, čím si klient viac uvedomuje svoju hodnotu. Vo výtvarnom procese uvoľňujeme úzkosť a napätie. Zameriavame sa na znižovanie pocitov stresu, problémov s agresívnym alebo delikventným správaním, náhlej straty záujmu o predchádzajúce aktivity alebo priateľov, zmeny v spánku alebo stravovacích návykoch či zmene vzhľadu napríklad pri zakrývaní známok sebapoškodzovania. Spoločne spracovávame emocionálne zranenia alebo ťažké životné okolnosti dieťaťa. Pomáhame lepšie chápať svoje vnútorné prežívanie a lepšie sa vyrovnávať s emóciami sprevádzajúcimi dozrievanie a ako čeliť osobným výzvam.

— 03

Skupinové kurzy pre deti a dospelých

Naším cieľom je vytvoriť pozitívne a vrelé prostredie, v rámci ktorého budete mať možnosť objaviť a rozvinúť aspekty samého seba, ktorým by ste inak nevenovali pozornosť. Bez ohľadu na to, či sme deti alebo dospelí, žijeme v spoločnosti iných ľudí, v rôznych sociálnych skupinách – či už v práci, s priateľmi alebo doma s rodinou. Na našich kurzoch pre deti a dospelých využívame prvky artefiletiky a arteterapie ako hlavný nástroj na sebapoznanie, uvoľnenie negatívnych emócií, posilnenie sebaúcty, rozvoj sociálnych a komunikačných zručností a mnoho ďalších. Výsledný obraz nám umožňuje vnímať problémy z iného uhla pohľadu a zlepšuje naše schopnosti v riešení problémov.